تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پیاده سازی انباره داده و هوش کسب و کار شرکت مارگارین


این شرکت در سال 1396 با شرکت مارگارین به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های شناخته شده در صنایع غذایی، قراردادی جهت پیاده سازی هوش کسب و کار بر روی ERPموجود آن شرکت به کمک برند اوراکل را داشت.
پیاده سازی انباره داده و هوش کسب و کار شرکت مارگارین