تلفن های تماس 03132274237 | 09132137509
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه مشاوره BI باسا


این شرکت در راستای ارائه خدمات BI با شرکت های همکار اقدامات متعددی انجام داده است. یکی از موارد مربوط به ارائه خدمات مشاوره به شرکت باسا می باشد.
پروژه مشاوره BI باسا