تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

مدیریت استراتژیک


بخش خدماتی دیگر شرکت نوداکام که از ابتدای فعالیت های شرکت تعریف گردید، قادر به ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی و تحت قالب نیازهای علوم رایانه ای به شرکت می باشد.
مدیریت استراتژیک

بخش خدماتی دیگر شرکت نوداکام که از ابتدای فعالیت های شرکت تعریف گردید، قادر به ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی و تحت قالب نیازهای علوم رایانه ای به شرکت می باشد. در این خصوص این بخش راهکارهای لازم را ارائه و جهت پیاده سازی در سازمان ها و شرکت های کارفرمایان با هدف دستیابی به افزایش بهره وری ، توسعه ، بهبود مستمر درآمد ، کاهش ریسک هزینه ها و تدوین استراتژی های کلان سازمان کمک نموده و خدمات فنی لازم را ارائه می دهد . این بخش کلیه نیازهای درون سازمانی جهت طراحی و پیاده سازی هدفمند هوش کسب و کار را فراهم می نماید.