تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

چشم انداز و ماموریت


اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک، پیاده سازی تمامی حوزه های تعریف شده در چارت سازمانی، رشد و تربیت و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در تمامی ابعاد شرکت، دستیابی به برند نمونه کشور در حوزه انفورماتیک، ارتقا روابط بین الملل و دستیابی به بازارهای جهانی
چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک، پیاده سازی تمامی حوزه های تعریف شده در چارت سازمانی، رشد و تربیت و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در تمامی ابعاد شرکت، دستیابی به برند نمونه کشور در حوزه انفورماتیک، ارتقا روابط بین الملل و دستیابی به بازارهای جهانی از اصلی ترین موارد مطروحه در چشم انداز تا پایان سال 1405خورشیدی می باشد.

ماموریت

تلاش مستمر و بی پایان در مسیر سعادت، تعالی و رشد فردی و جمعی با بکارگیری دانش و مفهوم بنیادین مدیریت استراتزیک

شعار

استراتژی نتیجه اندیشه نیک است