تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

برنامه نویسی سفارشی


بخش خدمات مهندسی و برنامه نویسی، مبتنی بر نیازهای مشتریان به صورت سفارشی قادر به پیاده سازی انواع نرم افزار های لازم است.
برنامه نویسی سفارشی

بخش خدمات مهندسی و برنامه نویسی مبتنی بر نیازهای مشتریان، به صورت سفارشی قادر به پیاده سازی انواع نرم افزار های سفارشی لازم بوده و قادر خواهد بود نیاز های اساسی شرکت جهت پیاده سازی ایده های نوین را طراحی و پیاده سازی نماید.