تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

هوش کسب و کار


بخش فناوری های نوین هوش کسب و کار از جمله بخش های توانمند شرکت نوداکام می باشد که قادر به طراحی ، پیاده سازی و راه اندازی سیستم های هوش کسب و کار می باشد.
هوش کسب و کار

شرح خدمات

بخش فناوری های نوین هوش کسب و کار از جمله بخش های توانمند شرکت نوداکام می باشد که قادر به طراحی ، پیاده سازی و راه اندازی سیستم های هوش کسب و کار می باشد. امروزه هیچیک از شرکت های معظم بدون فن آوری هوش کسب و کار قادر به فعالیت نمی باشد. لذا شرکت نوداکام طی چندین سال تمرکز نیروهای کارشناس ارشد خود نسبت به شناخت ، مطالعه و مدل سازی بر اساس نیاز های شرکت¬ها و سازمان¬های داخلی کشور اقدام نموده است . این بخش شرکت از فعالترین بخش های سازمان می باشد. از اصلی ترین تخصص های خدمات در این بخش پیاده سازی هوش کسب و کار در قسمت های مختلف سازمان¬ها از جمله منابع انسانی ، خرید و فروش و انبار ، مالی ، توسعه بازار و بخش تولید و... می باشد.