تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه ها


پروژه ها

مشاوره و طراحی سامانه تله متری شهرداری

مشاوره و طراحی سامانه تله متری شهرداری


مشاوره و طراحی سامانه تله متری شهرداری


مشاهده متن کامل

پروژه تله متری و مانیتورینگ سد چم آسمان

پروژه تله متری و مانیتورینگ سد چم آسمان


در این پروژه کلیه اطلاعات سد چم آسمان به مرکز کنترل در قالب سامانه مانیتورینگ و اسکادا به نمایش در آمد. علاوه بر این اطلاعات جهت تجمیع و پیاده سازی سامانه هوش کسب و کار سازمان، در سامانه طراحی شده شرکت نوداکام برای شرکت آب منطقه ای اصفهان مورد استفاده قرار گرفت.


مشاهده متن کامل

پروژه هوش کسب و کار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

پروژه هوش کسب و کار شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان


در این پروژه ابعاد مختلف داده های سازمانی از بخش های مالی، سامانه اسکادا، اطلاعات سامانه سپتا، اطلاعات حوزه حوادث، اطلاعات تولید و مصرف، اطلاعات امور مشترکین، در قالب یک انباره داده جامع در سازمان پیاده سازی و دشبوردهای متنوع طراحی و به بهره بردار ارائه گردید.


مشاهده متن کامل

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای


پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای استان اصفهان با هدف تحلیل اطلاعات منابع آبی


مشاهده متن کامل

پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی

پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی


پروژه هوش کسب و کار دیتامارت علوم پزشکی استان فارس


مشاهده متن کامل

پروژه هیدرونود شرکت آب منطقه ای اصفهان

پروژه هیدرونود شرکت آب منطقه ای اصفهان


این شرکت از سال 1396 با شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بر روی یک سامانه پایش و تحلیل اطلاعات منابع آبی حوزه مدیریت مطالعات منابع آب با عقد قراردادهای متوالی قادر به طراحی و پیاده سازی سامانه ای تحت عنوان هیدرونود گردید.


مشاهده متن کامل

پروژه هیدرونود شرکت آب منطقه ای مرکزی

پروژه هیدرونود شرکت آب منطقه ای مرکزی


این شرکت در راستای ساخت و تولید نرم افزار هیدرونود شرکت های آب منطقه ای این سامانه را در استان مرکزی بر روی 12 ایستگاه هواشناسی و هیدرومتری با موفقیت پیاده سازی نمود.


مشاهده متن کامل

پروژه روشنایی هوشمند گذر فناوری شهرداری اصفهان به کمک فناوری IoT

پروژه روشنایی هوشمند گذر فناوری شهرداری اصفهان به کمک فناوری IoT


این شرکت در راستای ارائه خدمات نوین در حوزه هوشمند سازی معابر شهری و شهر هوشمند با همکاری شهرداری اصفهان، نسبت به ساخت و راه اندازی اولین سیستم روشنایی هوشمند شهر اصفهان با بکارگیر فناوری IoT اقدام نموده است.


مشاهده متن کامل