تلفن های تماس 03132682033 |
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه ها


پروژه ها

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای


پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای استان اصفهان


مشاهده متن کامل

پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی

پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی


پروژه هوش کسب و کار دیتامارت علوم پزشکی استان فارس


مشاهده متن کامل

پیاده سازی انباره داده و هوش کسب و کار شرکت مارگارین

پیاده سازی انباره داده و هوش کسب و کار شرکت مارگارین


این شرکت در سال 1396 با شرکت مارگارین به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های شناخته شده در صنایع غذایی، قراردادی جهت پیاده سازی هوش کسب و کار بر روی ERPموجود آن شرکت به کمک برند اوراکل را داشت.


مشاهده متن کامل

پروژه مشاوره BI ایریسا

پروژه مشاوره BI ایریسا


این شرکت در راستای ارائه خدمات BI با شرکت های همکار اقدامات متعددی انجام داده است. یکی از موارد مربوط به ارائه خدمات مشاوره به شرکت ایریسا می باشد.


مشاهده متن کامل

پروژه مشاوره BI باسا

پروژه مشاوره BI باسا


این شرکت در راستای ارائه خدمات BI با شرکت های همکار اقدامات متعددی انجام داده است. یکی از موارد مربوط به ارائه خدمات مشاوره به شرکت باسا می باشد.


مشاهده متن کامل