تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه ها


پروژه ها

پروژه تله متری و اسکادای آب منطقه ای

پروژه تله متری و اسکادای آب منطقه ای


در این پروژه کلیه اطلاعات سد به مرکز کنترل در قالب سامانه مانیتورینگ و اسکادا به نمایش در آمد. علاوه بر این اطلاعات جهت تجمیع و پیاده سازی سامانه هوش کسب و کار سازمان، در سامانه طراحی شده شرکت نوداکام برای شرکت آب منطقه ای اصفهان مورد استفاده قرار گرفت.


مشاهده متن کامل

پروژه هوش کسب و کار شرکت آب و فاضلاب

پروژه هوش کسب و کار شرکت آب و فاضلاب


در این پروژه ابعاد مختلف داده های سازمانی از بخش های مالی، سامانه اسکادا، اطلاعات سامانه سپتا، اطلاعات حوزه حوادث، اطلاعات تولید و مصرف، اطلاعات امور مشترکین، در قالب یک انباره داده جامع در سازمان پیاده سازی و دشبوردهای متنوع طراحی و به بهره بردار ارائه گردید.


مشاهده متن کامل

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای


پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای استان اصفهان


مشاهده متن کامل

پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی

پروژه هوش کسب و کار علوم پزشکی


پروژه هوش کسب و کار دیتامارت علوم پزشکی استان فارس


مشاهده متن کامل

پیاده سازی انباره داده و هوش کسب و کار شرکت مارگارین

پیاده سازی انباره داده و هوش کسب و کار شرکت مارگارین


این شرکت در سال 1396 با شرکت مارگارین به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های شناخته شده در صنایع غذایی، قراردادی جهت پیاده سازی هوش کسب و کار بر روی ERPموجود آن شرکت به کمک برند اوراکل را داشت.


مشاهده متن کامل

پروژه مشاوره BI ایریسا

پروژه مشاوره BI ایریسا


این شرکت در راستای ارائه خدمات BI با شرکت های همکار اقدامات متعددی انجام داده است. یکی از موارد مربوط به ارائه خدمات مشاوره به شرکت ایریسا می باشد.


مشاهده متن کامل

پروژه مشاوره BI باسا

پروژه مشاوره BI باسا


این شرکت در راستای ارائه خدمات BI با شرکت های همکار اقدامات متعددی انجام داده است. یکی از موارد مربوط به ارائه خدمات مشاوره به شرکت باسا می باشد.


مشاهده متن کامل