تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

سیستم های اطلاعاتی یکپارچه


این سیستم ها در شرکت ها به دو صورت اساسا پیاده سازی می گردد. روش اول بر اساس سیستم های جامع و یکپارچه با ماهیت ERP می باشد. روش دوم بر اساس سیستم های جزیره ای و منفصل می باشد. آنچه که امروزه مشهود است، استفاده از ساختار اتوماسیون در سازمان هاست و در واقع جز لاینفک هر مدل کسب و کار می باشد.
سیستم های اطلاعاتی یکپارچه

این سیستم ها در شرکت ها به دو صورت اساسا پیاده سازی می گردد. روش اول بر اساس سیستم های جامع و یکپارچه با ماهیت ERP می باشد. روش دوم بر اساس سیستم های جزیره ای و منفصل می باشد. آنچه که امروزه مشهود است، استفاده از ساختار اتوماسیون در سازمان هاست و در واقع جز لاینفک هر مدل کسب و کار می باشد. لذا در این راستا شرکت نوداکام اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه با ابعاد متنوع و گوناگون بر اساس شرایط بومی و نیازهای اساسی شرکت های ایرانی نموده است. نرم افزار قابل ارائه در حال بررسی های نهایی، تست و ارزیابی می باشد. این شرکت پیش از فروش هر محصول نیازهای اساسی سیستم های قابل ارائه را تحلیل و پس از اطمینان از تکمیل کار به مشتریان خود ارائه می دهد.

سیستم پیشنهادی نوداکام

سیستم پیشنهادی دارای تمامی ابعاد سازمان­های خدماتی در تمامی حوزه هاست. شامل زیر سیستم های مالی، منابع انسانی، کنترل پروژه و روند کنترل فرایند و تولید، سیستم اداری و مکاتبات، سیستم ارتباط سازمانی، سیستم بازاریابی و توسعه بازار، سیستم ارزیابی مشتریان، سیستم کنترل کیفیت و تضمین کیفیت، سیستم مدیریت استراتژیک شرکت، سیستم تعالی سازمانی، سیستم انبار، سیستم خرید و فروش و زنجیره تامین.

در راستای طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی یکپارچه شرکت مهندسی نوداکام موفق به طراحی و پیاده سازی سامانه هیدرونود برای شرکت های آب منطقه ای گردیده است.

 

علاوه بر این، سیستم پیشنهادی در حال ساخت دارای قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات و هوش تجاری نیز می باشد.