تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

راهکارها


ارائه راهکارهای جامع در زمینه هوش تجاری، تولید هوشمند، سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و ابزارهای اتوماسیون اداری

هوش تجاری

هوش تجاری


ساده ترین تعریف از هوش کسب و کار که در اینجا به اختصار BI می نامیم ، عبارت است از مجموعه ای از فناوری ها و فرایند هایی که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل داده را می دهد. در تعریفی دیگر هوش تجاری، سیر تبدیل داده های خام سازمان در تمامی حوزه ها به اطلاعاتی است که منتج به تولید دانش و تصمیم می گردد.


مشاهده متن کامل

سیستم های اطلاعاتی یکپارچه

سیستم های اطلاعاتی یکپارچه


این سیستم ها در شرکت ها به دو صورت اساسا پیاده سازی می گردد. روش اول بر اساس سیستم های جامع و یکپارچه با ماهیت ERP می باشد. روش دوم بر اساس سیستم های جزیره ای و منفصل می باشد. آنچه که امروزه مشهود است، استفاده از ساختار اتوماسیون در سازمان هاست و در واقع جز لاینفک هر مدل کسب و کار می باشد.


مشاهده متن کامل

تولید هوشمند

تولید هوشمند


تولید هوشمند و یا شاید به عبارتی دلنشین تر "کارخانه هوشمند" در کشورهای صنعتی یکی از واقعیت های انکار ناپذیر انقلاب صنعتی چهارم است. این در حالیست که بخش اعظم صنایع داخلی کشور همچنان درگیر پیاده سازی مبانی اولیه اصول مدیریتی و اتوماسیون صنعتی هستند.


مشاهده متن کامل