تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

استراتژی و خط مشی


ارائه تمامی خدمات فنی و مهندسی حوزه IT در راستای بهبود، بهینه سازی، تعالی سازمانی در شرکت های دولتی و خصوصی، تولیدی (اتوماسیون صنعتی هوشمند) و خدماتی (اتوماسیون ادارای) داخلی و خارجی کشور با نگاه ویژه به فن آوری هوشمند سازی محیط های کسب و کار
استراتژی و خط مشی

"ارائه تمامی خدمات فنی و مهندسی حوزه IT در راستای بهبود، بهینه سازی، تعالی سازمانی در شرکت های دولتی و خصوصی؛ تولیدی (اتوماسیون صنعتی) و خدماتی (اتوماسیون ادارای) داخلی و خارجی کشور با نگاه ویژه به فن آوری هوشمند سازی محیط های کسب و کار"

افق دستیابی به چشم انداز با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن سال 1400 به عنوان زمان دستیابی میان مدت می باشد. سال نهایی دستیابی به تمامی اهداف سال 1405 در نظر گرفته شده است. جزئیات عملیاتی دستیابی به اهداف، با ذکر کلیه راهکارها و زمان دقیق دستیابی، برنامه­ریزی شده است . برنامه ریزی انجام شده در بخش استراتژیک شرکت نوداکام تدوین و توسط هیئت مدیره شرکت بررسی و تأیید گردیده است. شایان ذکر است اهداف تدوین شده شامل برنامه زمان­بندی دوره­ای کوتاه مدت می باشد که به صورت مداوم زیر نظر کارشناسان بخش و مدیران ارشد شرکت نظارت و مورد بررسی قرار می گیرد.

اهداف ارزشی

  • ارزش آفرینی و تولید ثروت مستمر برای نیروهای انسانی شرکت نوداکام و جامعه بدور از هرگونه نگاه تبعیض آمیز و محدودیت جغرافیایی
  • تامین چرخه رشد، حفظ، تثبیت، گسترش و تعالی سازمانی شرکت نوداکام
  • تأمین و تسهیم آرامش و آسایش نیرو­های انسانی شرکت نوداکام در راستای بهبود کیفی زندگی فردی و اجتماعی ایشان
  • بهبود مستمر و افزایش بهره ­وری بر اساس پژوهش، کسب دانش، آموزش، انطباق، برنامه ­ریزی و تدوین استراتژی بلند مدت 
  • تامین رضایت مشتری و کارفرمایان در راستای تعالی سازمانی، افزایش کیفیت تولید و خدمات، بهره وری در تمامی فرایندهای استراتژیک سازمان و کاهش دغدغه و هزینه ایشان
  • ارئه خدمات با شاخصه هایی همچون کیفیت بالا و شفافیت در عملکرد، بر اساس پاسخگویی علمی و سریع به مشتریان و کارفرمایان