تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی


در این بخش از شرکت نوداکام خدمات منطبق بر نیاز سطح مدیریت اجرایی و مدیریت عملیاتی جهت تهیه و تدوین اطلاعات و جمع آوری داده و آرشیو اطلاعات صورت پذیرفته و نتایج محاسباتی و گزارشات سطح مدیریت میانی ارائه می گردد.
سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی

شرح خدمات

در این بخش از شرکت نوداکام خدمات منطبق بر نیاز سطح مدیریت اجرایی و مدیریت عملیاتی جهت تهیه و تدوین اطلاعات و جمع آوری داده و آرشیو اطلاعات صورت پذیرفته و نتایج محاسباتی و گزارشات سطح مدیریت میانی ارائه می گردد. سیستم های طراحی شده در این حوزه اساساً وظیفه تهیه و تجمیع اطلاعات میانی سازمان را بر عهده دارند .
سیستم های مالی، سیستم های خرید و فروش، سیستم های بازاریابی و توسعه بازار، سیستم­های منابع انسانی ، سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات سازمان از جمله سیستم های خدماتی این حوزه می باشد.