تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

اتوماسیون صنعتی هوشمند


این بخش شامل ارائه خدمات در زمینه کلیه طرح های اتوماسیون صنعتی تا لایه (اسکادا) SCADA می باشد . تمرکز کارشناسان اتوماسیون صنعتی شرکت نوداکام مبتنی بر نقشه راه انقلاب چهارم صنعتی می باشد.
اتوماسیون صنعتی هوشمند

در این بخش از خدمات هدف اصلی ارائه راهکارهای جامع به کارخانجات و واحد های صنعتی به منظور طراحی، پیاده سازی و ساخت سیستم های هوشمند جهت دستیابی و تولید داده می باشد.
از طرفی می توان با تولید داده های مناسب و کاربردی وضعیت به صورت کاملاً آنلاین مانیتورشده تحت نظارت تصویری قرار گرفته و کل اطلاعات به صورت سیستماتیک آرشیو گردد. در واقع به موازات مانیتورینگ و کنترل نظارتی، تمامی اطلاعات بر اساس نیازهای لایه های بالاتر و هوش کسب و کار علاوه بر آرشیو اطلاعات در سطح مدیریت اجرایی در اختیار لایه اطلاعات و تحلیل سازمانی ( Enterprise Layer )  یا در واقع لایه سرمایه قرار خواهد گرفت. 

بدیهی است این شرکت از لایه صفر هرم اتوماسیون تعریف شده در استاندارد ISA قابلیت ارائه خدمات به مشتریان خود در بخش های ابزاردقیق (Instrumentation) ، تجهیزات جمع آوری ، کنترل و ثبت اطلاعات (PLC-RTU) و لایه ارتباطی (Communication layer) و لایه های اسکادا و سایر لایه های سازمانی (Enterprise) میباشد.