تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

تولید هوشمند


تولید هوشمند و یا شاید به عبارتی دلنشین تر "کارخانه هوشمند" در کشورهای صنعتی یکی از واقعیت های انکار ناپذیر انقلاب صنعتی چهارم است. این در حالیست که بخش اعظم صنایع داخلی کشور همچنان درگیر پیاده سازی مبانی اولیه اصول مدیریتی و اتوماسیون صنعتی هستند.
تولید هوشمند

تولید هوشمند و یا شاید به عبارتی دلنشین تر "کارخانه هوشمند" در کشورهای صنعتی یکی از واقعیت های انکار ناپذیر انقلاب صنعتی چهارم است. این در حالیست که بخش اعظم صنایع داخلی کشور همچنان درگیر پیاده سازی مبانی اولیه اصول مدیریتی و اتوماسیون صنعتی هستند. شاید ذکر فناوری­های مطروحه تحت قالب نسل چهارم انقلاب صنعتی دغدغه امروز مدیران و صاحبان سرمایه در کشور نباشد. اما لازم است تمامی واحد های صنفی خرد و کلان کشور رویکرد جدی تری بر اصول و مفاهیم مدیریتی و پیاده سازی کامل اتوماسیون صنعتی به شکلی عملیاتی و واقعی داشته باشند. و البته در اسرع وقت و تمرکز بر نحوه تولید انبوه، برگرفته از سیستم های اتوماسیون صنعتی ، از دانش روز در خصوص داده کاوی، تصمیم سازی و هوش کسب و کار بهره ببرند. در واقع به موازات می توان با دور اندیشی و برنامه ریزی به پیاده سازی زیرساخت های نسل چهارم صنایع پرداخت. چه بسا در آینده ای نه چندان دور بی توجهی به این موضوع مهم، هویت و اساس درآمد و تولید در برخی از صنایع کاملا در معرض خطر قرار گیرد. لذا شرکت نوداکام با مطالعات راهبردی و استراتژیک، برنامه­ریزی و سرمایه گذاری لازم در زمینه ارائه خدمات سیستم های نوین هوشمند را فراهم ساخته است. خدمات قابل ارائه شامل پیاده سازی تمامی سطوح هرم مدیریت تولید به صورت هوشمند از سطح فرایند تا سطح تحلیل و تصمیم سازی است. بدین منطور بخش های فنی و مهندسی مورد نیاز تحت عناوین مشخص، با رویکرد ارائه خدمات فنی و مهندسی در شرکت پیاده سازی شده است.

ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه :

 • بررسی کامل خط تولید و شناخت فرایند تولید
 • شناخت کلیه واحدهای مرتبط با خط تولید از جمله واحد فروش، انبار مواد اولیه، انبار محصول، انبار تجهیزات و امکانات نگهداری و تعمیرات و ...
 • طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل فرایند شامل عملگرها، ابزاردقیق، کنترلرها، تابلوهای برق و سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی و سیستم اسکادا
 • ساخت و راه اندازی پل داده ارتباطی جهت انتقال اطلاعات از سیستم اسکادا به سیستم MIS و یا ERP
 • ساخت رابط داده از ERP و سیستم های عملیاتی موازی سیستم اسکادا به سیستم BI
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های ذیل در BI :
 1. سیستم گزارشگیری کاربردی جهت نمایش اطلاعات کلی
 2. سیستم کارت امتیازی از وضعیت کل خط
 3. سیستم اندازه گیری مقادیر کمی شامل تعداد و مقدار تولید به همراه ارزیابی عملکرد
 4. سیستم مدیریت کیفیت
 5. سیستم مدیریت انرژی
 6. ارائه گزارشات مورد نیاز بر اساس راندمان و هزینه و مبلغ تمام شده جهت پیاده سازی سیستم تحلیل گر بهینه سازی و بهبود مستمر تولید
 7. سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
 8. سیستم کنترل پروژه و مدیریت تولید