تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای


پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای استان اصفهان با هدف تحلیل اطلاعات منابع آبی
پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای

پروژه هوش کسب و کار آب منطقه ای استان اصفهان

پروژه هوش کسب و کار شرکت آب منطقه ای اصفهان به موازات پروژه پیاده سازی سامانه هیدرونود انجام پذیرفت. در این پروژه با استفاده از تکنولوژی های مرتبط با فناوری هوش کسب و کار همچون استفاده از ETL و Self service Report امکان تولید گزارشات تحلیلی بر روی اطلاعات منابع پایه آب شرکت آب منطقه ای فراهم گردید.