تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه تله متری و اسکادای آب منطقه ای


در این پروژه کلیه اطلاعات سد به مرکز کنترل در قالب سامانه مانیتورینگ و اسکادا به نمایش در آمد. علاوه بر این اطلاعات جهت تجمیع و پیاده سازی سامانه هوش کسب و کار سازمان، در سامانه طراحی شده شرکت نوداکام برای شرکت آب منطقه ای اصفهان مورد استفاده قرار گرفت.
پروژه تله متری و اسکادای آب منطقه ای