تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه تله متری و مانیتورینگ سد چم آسمان


در این پروژه کلیه اطلاعات سد چم آسمان به مرکز کنترل در قالب سامانه مانیتورینگ و اسکادا به نمایش در آمد. علاوه بر این اطلاعات جهت تجمیع و پیاده سازی سامانه هوش کسب و کار سازمان، در سامانه طراحی شده شرکت نوداکام برای شرکت آب منطقه ای اصفهان مورد استفاده قرار گرفت.
پروژه تله متری و مانیتورینگ سد چم آسمان

پروژه تله متری و مانیتورینگ سد چم آسمان

در پروژه تله متری سد چم آسمان تمامی ادوات کنترلی شامل دریچه های سد، دریچه های پنستاک و شیرهای برقی موجود با بروز رسانی سیستم کنترل، در مرکز کنترل واقع در محل سد چم آسمان تجهیز و به بهره برداری رسید. علاوه بر این با استفاده از روش جدید، زاویه قرارگیری دریچه ها نیز با نصب تجهیزات ابزاردقیق به صورت دقیق نیز اندازه گیری و مقدار دبی سد بر اساس زاویه قابل محاسبه و اندازه گیری شد. از طرفی با نصب دیگر ادوات اندازه گیری و ابزاردقیق همچون لول ترانسمیتر ارتفاع آب پشت سد، کانال ها و ورودی تونل به سمت تصفیه خانه بابا شیخ علی نیز به سامانه مانیتورینگ اضافه گردید و بهره برداران می توانند وضعیت دبی خروجی و رودخانه زاینده رود را به شکلی دقیق مورد محاسبه قرار دهند.

از طرفی مقادیر و پارامترهای کیفی همچون کدورت و سختی و ... نیز در سامانه تجمیع گردید.

در نهایت تمامی اطلاعات بر روی بستر وب و اینترانت داخلی شرکت آب منطقه ای اصفهان به مرکز کنترل اصلی در محل شرکت آب منطقه ای اصفهان انتقال داده می شود.

در طول این پروژه سد چم آسمان به صورت کامل به سامانه مانیتورینگ و تله متری تجهیز گردید.