تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه روشنایی هوشمند گذر فناوری شهرداری اصفهان به کمک فناوری IoT


این شرکت در راستای ارائه خدمات نوین در حوزه هوشمند سازی معابر شهری و شهر هوشمند با همکاری شهرداری اصفهان، نسبت به ساخت و راه اندازی اولین سیستم روشنایی هوشمند شهر اصفهان با بکارگیر فناوری IoT اقدام نموده است.
پروژه روشنایی هوشمند گذر فناوری شهرداری اصفهان به کمک فناوری IoT

در این پروژه برای اولین بار در سطح شهرداری اصفهان از فناوری IoT و با طراحی تجهیزات کنترلر LoRa ساخت شرکت نوشه داده بینا (Nodbin) سامانه پایش و کنترل رنگ و میزان شدت نور پیاده سازی گردید.