تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه روشنایی هوشمند گذر فناوری شهرداری اصفهان به کمک فناوری IoT


این شرکت در راستای ارائه خدمات نوین در حوزه هوشمند سازی معابر شهری و شهر هوشمند با همکاری شهرداری اصفهان، نسبت به ساخت و راه اندازی اولین سیستم روشنایی هوشمند شهر اصفهان با بکارگیر فناوری IoT اقدام نموده است.
پروژه روشنایی هوشمند گذر فناوری شهرداری اصفهان به کمک فناوری IoT