تلفن های تماس 03132274237 | 09217705878
Email : info@nodacom.ir
شرکت مهندسی نوین داده کاوان مکعب | نوداکام

پروژه هیدرونود شرکت آب منطقه ای مرکزی


این شرکت در راستای ساخت و تولید نرم افزار هیدرونود شرکت های آب منطقه ای این سامانه را در استان مرکزی بر روی 12 ایستگاه هواشناسی و هیدرومتری با موفقیت پیاده سازی نمود.
پروژه هیدرونود شرکت آب منطقه ای مرکزی

در این پروژه شرکت نوداکام سامانه هیدرونود طراحی شده را به عنوان سامانه تجمیع و پایش اطلاعات منابع آبی کشور در شرکت های آب منطقه ای را در شرکت آب منطقه ای مرکزی بر روی 12 ایستگاه شامل هواشناسی، باران سنجی و هیدرومتری بر اساس ارتباط مستقیم با 4 مدل دیتالاگر برندهای خارجی طراحی و پیاده سازی نمود.